wybierz wersję:    dołącz do nas
newsletter:
szukaj:
Water Expo Poland 2019
Water Expo Poland 2019

Water Expo Poland 2019 w dniach 21-22 marca 2019 w Warszawie to nowa odsłona organizowanych od 2012 roku targów WaterWays Expo poświęconych żegludze śródlądowej i gospodarce wodnej, wzbogacona o cały szereg aktualnych zagadnień związanych z gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi aspektami wykorzystania wody.

Żegluga śródlądowa
Żegluga śródlądowa

Transport towarów z wykorzystaniem śródlądowych dróg wodnych sprawdza się w wielu krajach, gdzie jest integralnym elementem systemu transportu intermodalnego. Ratyfikacja przez Polskę konwencji AGN stanowi zapowiedź powrotu dobrej koniunktury m.in. dla armatorów śródlądowych,  stoczni rzecznych i producentów wyposażenia statków.

Gospodarka wodna
Gospodarka wodna

Inwestycje w retencję i gospodarkę wodną stanowią dla Polski - kraju o relatywnie niewielkich zasobach wody - wyzwanie cywilizacyjne. WaterExpo Poland 2019 stwarza możliwość zaprezentowania planów rozwoju systemu retencji wody w Polsce oraz nowoczesnych rozwiązań np. w konstrukcji stopni wodnych, zbiorników, przepławek itd.

Woda w gospodarce
Woda w gospodarce

Woda stanowi istotny i w wielu wypadkach konieczny element funkcjonowania wielu sektorów gospodarki, takich jak energetyka (zarówno wodna jak i konwencjonalna), rolnictwo, przemysł itd.. Jej dostępność, racjonalne wykorzystanie oraz odpowiednie oczyszczenie stanowi jeden z głównych, nowych tematów Water Expo Poland 2019

Ochrona przeciwpowodziowa
Ochrona przeciwpowodziowa

Średnioroczny koszt zaniedbań i strat związanych z pojawiającymi się w Polsce średnio co 10 lat katastrofalnymi powodziami szacuje się na poziomie 6,5 miliarda złotych (rocznie). Na Water Expo Poland 2019 prezentowane mogą być m. in. plany i rozwiązania na rzecz rewitalizacji systemu ochrony przeciwpowodziowej.

Woda dla życia
Woda dla życia

Ze względu na niewielkie zasoby wodne w Polsce, szczególnie istotne jest zapoznanie się i wdrożenie nowoczesnych technologii na rzecz uzdatniania, doprowadzenia, odprowadzenia i recyklingu dostępnej wody pitnej. Water Expo Poland 2019 stwarza możliwości prezentacji technologii dla oczyszczalni ścieków i systemów wodno-kanalizacyjnych.

Patroni Honorowi 2016

Partnerzy WaterWays EXPO 2016

Patroni Medialni 2016

Partner Katalogu WaterWays 2016

Wyłączny Partner Smyczy 2016

Wywiad z Dyr. Moniką Niemiec-Butryn

W wypowiedzi dla dziennika Rzeczpospolita, Pani Monika Niemiec-Butryn, Dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wskazała na szereg zalet żeglugi śródlądowej. Poniżej cytujemy fragment wywiadu i zachęcamy do zapoznania się z całą treścią (LINK)

Dobre zagospodarowanie rzek niesie ze sobą wiele korzyści dla społeczeństwa. Przykładowo, zmniejszy się ryzyko powodzi, ponieważ na dobrze zagospodarowanej rzece będziemy mogli lepiej sterować wezbraniami. Zmaleje także dotkliwość okresu suszy, ponieważ więcej zbiorników wodnych oznacza więcej wody zatrzymanej na potrzeby ludzi, rolnictwa, hodowli czy też przemysłu. Zwłaszcza, że Polska ma jedne z najmniejszych zasobów wodnych w Europie. Wreszcie bardziej rozwinie się energetyka wodna, co systemowo poprawi bezpieczeństwo energetyczne kraju. Obserwujemy ponadto, że miasta zwracają się coraz bardziej ku rzekom. Rewitalizacja terenów nadwodnych ożywia publiczną przestrzeń śródmiejską, co przyciąga ludzi nad wodę. Oprócz wymienionych korzyści jest jeszcze wiele innych, m.in. nowe miejsca pracy, zmniejszenie hałasu, rozwój regionalny.

Zarząd Targów Warszawskich SA
02-566 Warszawa
ul. Puławska 12a

e-mail:
telefon
+48 (22) 849 60 06

fax
+48 (22) 849 3584
© 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl